"Prípad represie nemôže byť obmedzený"

Cipher Telegram Tajomník Ústredného výboru CPSU (b) I. V. Stalin

vedenie Kazachstanu o potrebe represií počas obstarávania obilia

21. november 1932

Šifrovanie Kahiani s vyjadrením nespokojnosti s najnovšími nariadeniami Rady ľudových komisárov a regionálnym výborom Kazachstanu v oblasti obstarávania obilia bolo prijaté. Posúdenie T. Kakhianiho za iných podmienok by bolo správne a za týchto podmienok by bolo úplne nesprávne. Tov. Kakhiani neberie do úvahy, že v posledných piatich dňoch obstarávanie obilia v Kazachstane nepravidelne klesá a vedie k skutočnému ukončeniu zberu, a to napriek skutočnosti, že plán ťažby sa znížil na maximum a dlh v rámci plánu ťažby presahuje 10 miliónov libier. Za týchto podmienok je úlohou zaútočiť predovšetkým na komunistov v regiónoch a pod regiónmi, ktoré sú úplne v zajatí maloburžoázneho prvku a ktoré sa valili na koľajniciach kulak sabotáže obstarávania obilia. Je zrejmé, že za týchto podmienok SNK a regionálny výbor nemohli urobiť inú možnosť, než ísť na zábrany represií, hoci otázka represií nemôže byť obmedzená, pretože súbežne je potrebná rozsiahla a systematická vysvetľujúca práca.

Stalin

Loading...

Populárne Kategórie