Lincolnov list "malým ľuďom"

Washington, 5. apríla 1864

Pani Horace Mannová

pani

Žiadosť osôb mladších ako 18 rokov, ktoré sa modlia, aby som prepustil všetkých otrokov a ktorých titul ste napísali, mi dal pred niekoľkými dňami senátor Sumner. Povedzte prosím týmto malým ľuďom, že som veľmi rád, že ich mladé srdcia sú plné spravodlivosti a veľkorysého súcitu, a hoci nemám moc zaručiť im to, o čo žiadajú, som si istý, že si spomínajú, že existuje taká moc s Bohom a čo sa mu zdá, že chce robiť.

S pozdravom, A. Lincoln

Výkonný kaštieľ
Washington, 5. apríla 1864
Mrs. Horace mann
pani
Bolo poznamenané, že to bol prípad senátora Sumnera. Ak ju hľadáte, pomôže vám to. Zdá sa, že to chce.
S pozdravom
A. Lincoln

Loading...

Populárne Kategórie