"Japonsko musí vstúpiť do akejkoľvek vojny, ktorú začalo Nemecko proti ZSSR"

Telegram veľvyslanca Nemecka v Japonsku E. Ott štátnemu tajomníkovi Ministerstva zahraničných vecí Nemecka E. Weizsecker

7. jún 1939

Podľa informácií, ktoré mi boli doručené v dôvernom poradí z bezpodmienečne spoľahlivého zdroja z vojenských kruhov, bol telegrafický pokyn poslaný večer 5. júna veľvyslancovi Oshimovi. V súlade s tým by Japonsko malo byť pripravené automaticky vstúpiť do akejkoľvek vojny začatej Nemeckom za predpokladu, že Rusko je nepriateľom Nemecka. Ak Rusko v konflikte medzi Nemeckom a tretími mocnosťami zachová neutralitu, Japonsko má v úmysle vstúpiť do vojny len vtedy, keď sa dosiahne spoločný názor, že jeho vstup do vojny je v spoločnom záujme spojencov.
Informátor zdôraznil, že armáda a námorníctvo k tomuto rozhodnutiu dospeli v dôsledku zdĺhavých rokovaní. Toto stanovisko znamená významný pokrok, pretože flotila odstránila svoju predchádzajúcu výhradu, čo spôsobilo vstup Japonska do vojny proti západným mocnostiam výlučne závislým od japonských záujmov.

Ott

zdroj:
//doc20vek.ru
Olovo: gettyimages.com
Obrázok oznámenia: Wikipedia.org

Loading...