Alexander Alexandrovič Luchinsky

Lucinschiho červená armáda bola povolaná v roku 1919 počas občianskej vojny. Potom bol účastníkom boja proti Basmachis v strednej Ázii. Koncom tridsiatych rokov minulého storočia sa Lucinschi dokonca podarilo vojne s Japonskom na strane Číny.

Plukovník Luchinsky sa stretáva s Veľkou vlasteneckou vojnou ako veliteľ 83. divízie pušky, ktorá bola umiestnená v strednej Ázii. Od augusta 1941 divízia pod velením generálmajora Lucinschiho už bojovala na Zakaukazskom fronte a od novembra 1942 na severnom Kaukazskom fronte.

Pred prehliadkou víťazstva, 1945. Foto: J. Khalip. (Wikipedia.org)

Najmä počas vojnových rokov sa Lucinschi vyznačoval bieloruskými a manchurskými operáciami. V tom čase už bol generálnym plukovníkom a veliteľom 36. armády, ktorá je súčasťou Trans-Bajkalského frontu.

Alexander Luchinsky žil 90 rokov. Narodil sa v roku 1900 a zomrel v inom Rusku. Nič výnimočné: dobrý veliteľ, ale bez vzostupov a pádov, pomaly, od štádia do štádia, ktorý dosiahol hodnosť armádneho generála, čo je možno najcennejšia vec.

zdroje
  1. Transfer "Price Victory", "Echo Moskvy"

Pozrite si video: Alexander Alexandrovič Aljechin wiki part1 (August 2019).