O postupe obnovy občianskych práv vysťahovaných päsťami

Uznesenie Prezídia Ústredného výkonného výboru

O postupe obnovy občianskych práv vysťahovaných päsťami

Prezídium Ústredného výkonného výboru ZSSR rozhoduje: t

Päsťami na základe ústavy odborových zväzov a celounijnej výučby o voľbách do radov volebných práv boli vysťahovaní a vysťahovaní uznesením valných zhromaždení občanov obce a miestnych úradov o protisovietskych a protikolákovských akciách (podpaľačstvo, bandita, atď.) Z hraníc obcí a osád v ktorom predtým žili - sú obnovené po piatich rokoch od času vysťahovania vo všetkých občianskych právach a majú právo voliť za predpokladu, že:

a) ak počas tohto obdobia v praxi preukážu, že zastavili boj proti roľníctvu organizovanému v poľnohospodárskych podnikoch a opatrenia sovietskej vlády zamerané na podporu poľnohospodárstva;

b) ak sa preukážu ako čestní a svedomití pracovníci.

Predseda CEC ZSSR M. Kalinin

Tajomník ZSSR CEC A. Yenukidze

Moskva - Kremeľ

3. júl 1931

Uverejnené v č. 182 zo Správy CEC ZSSR a All-ruského centrálneho výkonného výboru zo 4. júla 1931.

Loading...