Skúška búrskych vojen

Ďaleko od Londýna, Henry Frere konal rozhodne a dokonca bez toho, aby oznámil kráľovnej svoje plány. V roku 1878 preto z vlastnej iniciatívy poslal ultimátum Zulusovi, žiadajúc rozpustiť armádu a dať britskej slobode konania, vrátane misijnej práce. Bez čakania na odpoveď Briti sústredili svoje sily na hranicu a po odmietnutí sa ponáhľali do boja. Samozrejme, Briti boli výrazne nadradení africkým kmeňom. Zulus však ukázal Európanom odvahu, neočakávanú, a dokonca niekoľkokrát na nich mohli spôsobiť značné škody. Ale to len oddialilo okamih straty nezávislosti.Čo sa týka informačného zdôvodnenia politiky Británie v Afrike, králi Zulu sa nazývali tyranmi, od ktorých bolo nevyhnutné oslobodiť nešťastných Afričanov, aj keď za cenu ich života a suverenity ich kráľovstiev.Krajina Zulus bola rozdelená medzi 13 "vodcov", ktorí predložili britským "obyvateľom". To viedlo ku konfliktom, ktoré ďalej oslabovali štát Zulu. Posledný pokus vzdorovať Európanom bol urobený v roku 1906, ale podľa očakávania zlyhal. Ďalšie etapy "oslobodenia" Britov Afriky boli vojny v Anglo-Boer.

Loading...