"Kráľ je prvý sluha a prvý úradník v štáte"

"Vo vojne je isté len jedno: že nič nie je známe."

„Noviny by nemali byť v rozpakoch, ak chceme, aby zostali zaujímavé.“

"Ak by naši vojaci pochopili, o čo bojujeme, nebola by tam žiadna vojna, ktorá by sa mala bojovať."

"Chceme všetko prevziať, ako keby sme mali čas vlastniť všetko."


Portrét Fridricha Veľkého Antona Graffa, 1781

„Tituly sú ozdobou bláznov; skvelí ľudia majú svoje vlastné meno. “

"Dosiahli sme dohodu s mojimi ľuďmi: povedia, čo chcú, a urobím, čo chcem."

„Vytvárať nevďačnú je česť; byť nevďačný je hanebný.

"Ja len podporujem takých slobodných mysliteľov, ktorí majú slušné mravy a rozumné názory."


Fridrich Veľký po bitke u Colina. Julius Schrader, okolo roku 1900

"V mojom štáte má každý právo ísť do neba svojím spôsobom."

"Diplomacia bez zbraní - tá hudba bez nástrojov."

"Ministri stoja na takej neistej nohe, že ich najmenší tlak ich prevráti."

"Čím staršie dostanete, tým jasnejšie vidíte, že v tomto biednom svete má Jeho Veličenstvo Šanca tri štvrtiny práce."

Loading...