Vezmi si to, Dmitrij Ermakov!

Dmitrij Yermakov bol vzdelaný ako vojenský topograf a ako taký sa zúčastnil rusko-tureckej vojny v rokoch 1877–1878. V tom čase navrhol zásadne nové objektívy. Zariadenie, ktoré vytvoril neskôr umožnilo umelcovi veľa cestovať s fotoaparátom. Po vojne otvoril fotografické štúdio v Tiflisu. „Kancelárske portréty“ alebo „vizitky“ boli také populárne, že ich všetci obyvatelia mesta netrpezlivo očakávali.

V 1870s, Yermakov vyrazil na prehliadku Perzie. Pre etnografické fotografie získal titul "fotograf Jeho Veličenstva Šáh Perzie".

Hermakovov odkaz je podľa jeho vôle uložený vo vlasti fotografa, Tbilisi.