"Nebezpečný" list Tokhtamyshovi z Ivana Hrozného

Júl 1556 25. - Nebezpečné písmeno c. Ivan Vasilyevič Tsarevich Tokhtamysh na jeho odchod z Nogai Horde v Rusku.

Milosťou Božou od cára a veľkovojvoda Ivana Vasilijeva z Ruska, slovo Takhtamysh na soľan. Náš brat Shigaley, kráľ, nás poslal poraziť naše čelo, aby si bol v jeho rodine, tvoj blížny a iný taký brat nebol blízko k nemu, a my by sme vás vzali k sebe a usporiadali jurtu. A teraz sme poslali našich kozákov, Baibery Toišev, s tavernou s týmto vrecom, a náš brat Shigaley, kráľ, vám poslal svojich kozákov Yarlagamysh / Shavrukova s ​​tavarischas s jeho pergamenom. A vy, Tahtamysh Saltan, ste k nám prišli podľa našej gramotnosti a my vás zorganizujeme v našej krajine s jurtom a vo veľkej láske vás budeme učiť a budeme vás učiť viac ako iné cárevičania. A to slovo o láske je povedané slovom Ezmya, a toto slovo mních nebude. Jeden k jednému, ktorý ste k nám cestovali bez akýchkoľvek pochybností. Ale pre vás je náš list nebezpečný a nebezpečný, hovoriac silne za slovo, priložil som svoju pečať k vyhláseniu k tomuto listu.

Leto 7064, júl, mesiac 25.

Loading...